FAQ

Th | En

สำหรับ YG”MM The 1st Audition จะเป็นการเปิดรับใบสมัครในระบบออนไลน์ จากนั้นทีมงานจะทำการคัดเลือกจาก Profile ที่ส่งเข้ามาและจะติดต่อกลับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อมา Audition ในรอบต่อไปเป็นรายบุคคล และจะยังไม่มีการ Audition อื่นใด ที่นอกเหนือจากที่ประกาศในช่องทางหลักของ YG”MM

หลังจากกรอกใบสมัครและส่งวีดิโอครบแล้ว จะมี Email ตอบกลับเพื่อยืนยันว่าสมัครสำเร็จ และสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 2 สัปดาห์ทางช่องทางที่ระบุไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีแอบอ้างเป็นทีมงานของค่าย โปรดเก็บข้อมูลการสมัครทั้งหมดไว้เป็นความลับ การคัดเลือกในรอบต่อไปจะจัดขึ้นที่บริษัท YG”MM เท่านั้น

ในการ Audition ครั้งนี้ จะรับเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี (เกิดปีพ.ศ. 2544 – พ.ศ.2554 เท่านั้น) หากพบว่ากรอกข้อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ไม่ได้ การเปิดรับสมัครครั้งนี้สำหรับ Audition เดี่ยวเท่านั้น

ในการสมัคร Audition ครั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น ระบบจะมีการตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลข Passport หากพบว่าซ้ำกันระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครทันที และเมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีก หากพบว่าผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากระบบทันที

ผู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องส่งคลิปวีดีโออย่างน้อย 2 คลิปวีดิโอ คือ
1. คลิปวีดิโอแนะนำตัว จำนวน 1 คลิป (จำเป็นต้องมี) โดยสามารถพูดเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้
2. คลิปวีดิโอแสดงความสามารถ ร้อง, แร็ป, เต้น (จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 ความสามารถ) สามารถส่งได้ทั้งสามประเภทและความสามารถละ 1-2 คลิปวีดิโอ

ไม่เสียเปรียบ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความสามารถเบื้องต้น หากน่าสนใจ จะมีการเรียกมาเพื่อ Audition ในรอบต่อไป

การถ่ายวีดิโอ :
• การตั้งกล้อง ต้องตั้งถ่ายเป็นแนวนอน ในทุกคลิปวีดีโอ
• สำหรับวีดิโอแนะนำตัวและร้องเพลง ให้ถ่ายครึ่งตัวบน เห็นหน้าชัดเจน
• สำหรับวีดิโอเต้น ให้ถ่ายเต็มตัว เพื่อคณะกรรมการได้เห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ชัดเจน
ความยาวของคลิปวีดิโอ :
• Vocal, Rap – จำนวน 1 ท่อน หรือ ไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง และต้องไม่มีดนตรีประกอบ
• Dance - ความยาว ไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง

เบื้องต้น การแสดงความสามารถร้องเพลง ให้ร้องเพลงสด โดยไม่เปิดเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีประกอบ หากทางคณะกรรมการสนใจ สามารถโชว์ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมได้ในการ Audition รอบต่อไป

ไม่จำกัดแนวเพลง สามารถร้องและเต้นได้ทุกภาษา

แต่งกายตามสไตล์ของตนเอง ทะมัดทะแมง เสื้อผ้าต้องไม่หลอกตาทำให้รูปร่างผิดสัดส่วน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สีและไม่แต่งหน้าจัด

ผู้คัดเลือกจะเป็นคณะกรรมการโดยตรงของบริษัท YG”MM และจะไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โปรดระวังผู้แอบอ้างหลอกลวงเป็นทีมงาน หากสงสัยหรือพบเบาะแส สามารถติดต่อทาง YG”MM โดยตรงได้ที่ [email protected]

ไม่มี หากผู้สมัครนั้นมีความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทางคณะกรรมการจะพิจารณารับเข้าในแต่ละรอบต่อไป

หากผ่านการ Audition และได้เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG”MM แล้ว การฝึกหัดจะเกิดขึ้นที่บริษัท YG”MM ในประเทศไทยเป็นหลัก

ผู้สมัครทุกคนจะมี Email ตอบกลับเพื่อยืนยันว่าสมัครสำเร็จ แต่จะมีการติดต่อกลับสำหรับผู้ที่ผ่านรอบแรกเป็นรายบุคคลเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการ Audition จะไม่มีการติดต่อกลับ และจะไม่มีการประกาศรายชื่อโดยรวมในทุกกรณี

YG"MM The 1st Audition is an online-only audition. All applications will be reviewed, and selected applicants will be notified individually. There will be no other auditions other than those announced on YG”MM main channel.

All applicants will receive a confirmation e-mail after submitted. However, only selected applicants will be individually notified within 2 weeks. In order to prevent those who do not wish well to impersonate. Please keep all application information confidential. The next auditions round will be held at YG”MM only.

No, this audition is only for applicants age between 10-20 years old. (Born between 2001-2011)

No, this is an individual audition.

One person can apply only 1 time. The system will check ID number and/or passport number. You are not allowed to edit your application form after submission. If you intentionally submit false information, your application will be dismissed.

All applicants need to submit at least 2 videos which are;
1. 1 self-introduction video. (Thai or English)
2. Talent Video - Vocal, Rap, Dance (at least 1 talent) 1-2 videos/talent, can apply for all the talents.

No, you will be reviewed by your basic talent and if it is interesting, you will be notified for next screening test.

Shooting guideline
• All videos must be shot in horizontal​.
• Self-introduction & singing video must be taken in medium shot to see the face clearly.
• Dance video must be taken in long shot to see whole body movement.
Length of Video
• Vocal, Rap – 1 rhyme or 1.30 minutes maximum. No music genre limited, no instrumental.​
• Dance - 1.30 minutes maximum, no music genre limited.​

No, the vocalist must sing without backing track or instrument. If you pass the online audition, you will be able to show your other talents in the next screening test.

You can use any song in any language.

Dress in your own style. Clothing must not deceive the eyes causing disproportion. Do not wear hat, glasses, colored contacts, or heavy makeup.

You will be directly reviewed by YG”MM team. There will be no charge for the application. Please beware of scammers. If you have any inquiries or issue to report, please contact YG”MM directly at [email protected]

There is no limitation. All applicants will be reviewed from talent and personality.

The trainees will be trained mainly at YG”MM in Thailand.

All applicants will receive an e-mail confirming their application's success. However, only those who pass the first round will be contacted individually. Those who do not pass the audition will not be notified and the total list will not be announced in all circumstances.​