FAQ

Th | En

YG”MM Boy Audition 2022 เปิดรับใบสมัครผ่านระบบ LINE Official เท่านั้น โดยทีมงานจะคัดเลือกจาก Profile ที่ส่งเข้ามา และติดต่อกลับผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อมา Audition ในรอบต่อไปเป็นรายบุคคล​

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการติดต่อกลับ ผ่านทางไลน์ที่สมัครเข้ามา เพื่อเข้ามาออดิชั่นรอบต่อไป ภายใน 2 สัปดาห์​
- ทางทีมงานจะติดต่อกลับหาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยเร็วที่สุด ​
- หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาอย่าทักหรือส่งข้อมูลมาซ้ำ เนื่องจากอาจทำข้อมูลของท่านตกหล่น หรือไม่ได้รับการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

ไม่ได้ เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครเพศชายที่เกิดปีพ.ศ. 2546 - 2554 เท่านั้น

ไม่ได้ ครั้งนี้เป็นการ Audition เดี่ยวเท่านั้น

1 คนสมัครได้ 1 ครั้ง ผ่าน 1 LINE ID เท่านั้น

สิ่งที่ผู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องส่ง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) มีดังนี้​
1) ประวัติส่วนตัว : ชื่อ-นามสกุล / ชื่อเล่น / น้ำหนัก-ส่วนสูง / วันเดือนปีเกิด / e-mail / เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ / ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์การออดิชั่น (ถ้ามี) / ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิง (ถ้ามี) ​
2) รูปถ่าย หน้าตรงของตัวเอง 1 รูป (เป็นรูปที่ไม่ผ่านการใช้ฟิลเตอร์หรือแอพพลิเคชั่นแต่งรูป)​
3) คลิปวีดีโออย่างน้อย 2 คลิป คือ​
  1. คลิปแนะนำตัว 1 คลิป ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ​
  2. คลิปแสดงความสามารถ ร้อง, แร๊ป, เต้น (จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 คลิปความสามารถ)

ไม่เสียเปรียบ จะพิจารณาตามความสามารถเบื้องต้น หากน่าสนใจจะมีการเรียกมาเพื่อ Audition ในรอบต่อไป

การถ่ายวีดิโอ :
• การตั้งกล้อง ต้องตั้งถ่ายเป็นแนวนอนทุกคลิป
• วีดิโอแนะนำตัวและร้องเพลง ให้ถ่ายครึ่งตัวบน เห็นหน้าชัดเจน
• วีดิโอเต้น ให้ถ่ายเต็มตัว เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ชัดเจน
ความยาวของคลิปวีดิโอ :
• คลิปแนะนำตัว - ไม่เกิน 30 วินาที​
• Vocal, Rap - จำนวน 1 ท่อน หรือ ไม่เกิน 1 นาที/คลิป ไม่จำกัดแนวเพลง และต้องไม่มีดนตรีประกอบ​
• Dance - ไม่เกิน 1 นาที/คลิป ไม่จำกัดแนวเพลง

ไม่ได้ ให้ร้องเพลงสดโดยไม่เปิดเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีประกอบ หากคณะกรรมการสนใจ สามารถโชว์ความสามารถเพิ่มเติมได้ในการ Audition รอบต่อไป

ไม่จำกัดแนวเพลงและภาษา

แต่งตามสไตล์ของตนเอง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สี และไม่แต่งหน้าจัด

ผู้คัดเลือกจะเป็นคณะกรรมการโดยตรงของบริษัท YG”MM และจะไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โปรดระวังผู้แอบอ้างหลอกลวงเป็นทีมงาน หากสงสัยหรือพบเบาะแส สามารถติดต่อทาง YG”MM โดยตรงได้ที่ [email protected]

ไม่มี คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่มีความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

การฝึกหัดจะเกิดขึ้นที่บริษัท YG”MM ในประเทศไทยเป็นหลัก

ผู้ที่ไม่ผ่านการ Audition จะไม่มีการติดต่อกลับ และจะไม่มีการประกาศรายชื่อในทุกกรณี

YG”MM Boy Audition 2022 is an LINE Official-only audition. All applicants will be reviewed from submitted application and selected applicants will be notified individually.

- For those who pass the 1st round, you will be contacted via LINE for the next round within 2 weeks.​
- YG”MM Staffs will contact those who pass as soon as possible.​
- Please do not send duplicate message because it might cause an omission.

No, this audition is only for male applicants who was born between 2003 - 2011

No, this is an individual audition. 

1 applicant per 1 LINE ID

All applicants need to submit materials (in Thai or in English) as below ;
1. Personal Information : Name - Last Name / Nickname / Weight - Height / Date of Birth / E-mail / Phone No. / Talent / Audition Experience (Optional) / Experience in Entertainment Field (Optional) ​
2. Headshot Photo (No Filter / No Edit) ​
3. At least 2 Videos
  1. 1 self-introduction video Thai or English ​
  2. Talent Video - Vocal, Rap, Dance (at least 1 talent)​

No, you will be reviewed by your basic talent and if it is interesting, you will be notified for next screening test.


• All videos must be shot in landscape angle.
• Self-introduction & singing video must be taken in medium shot to see the face clearly.
• Dance video must be taken in long shot to see whole body movement.
Length of Video
• Self-introduction— No longer than 30 secs.
• Vocal, Rap - 1 rhyme or no longer than 60 seconds/video, can be any genre but without any instrument or backing track.
• Dance - No longer than 60 seconds/video, can be any genre.

​No, the vocalist must sing without backing track or instrument. If you pass the online audition, you will be able to show your other talents in the next screening test.

You can use any song in any language.

Dress in your own style. Do not wear hat, glasses, colored contact lens, or heavy makeup. 

You will be directly reviewed by YG”MM team. There will be no charge for the application. Please beware of scammers. ​ If you have any inquiries or issue to report, please contact YG”MM directly at [email protected]

There is no limitation. All applicants will be reviewed from talent and personality.

The trainees will be trained mainly at YG”MM in Thailand. 

Unselected participants will not be notified and there will be no name-list announcement.