Th | En

รายละเอียดการรับสมัคร
2022 YG x YG’’MM AUDITION

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2555 (ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจาก พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง)
 2. ไม่จำกัดสัญชาติ
 3. ไม่มีติดสัญญาผูกพันกับค่ายเพลง, สังกัด หรือบุคคลใดๆ
 4. สามารถสมัครได้ 1 คนต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลข Passport (หากพบว่ามีการทุจริตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในภายหลัง)

ประเภทการสมัคร

 1. Vocal – ความยาว ไม่เกิน 1 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง ไม่มีดนตรีประกอบ
 2. Rap – ความยาว ไม่เกิน 1 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง ไม่มีดนตรีประกอบ
 3. Dance - ความยาว ไม่เกิน 1 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง

วิธีการสมัคร

 1. สมัครผ่านทาง www.ygmmofficial.com
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน (ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ประวัติการศึกษา, ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น) เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 3. แนบรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ไม่ผ่านการตกแต่งรูปใดๆ (ไม่แต่งหน้าเข้มจนเกินไป, ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา, ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สี)
 4. ถ่ายทำ Clip วีดิโอ เป็นแนวนอนและโปรดให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อที่คณะกรรมการผู้ตัดสิน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  1. 4.1 สำหรับ Vocal/Rap - ถ่ายครึ่งตัว โฟกัสหน้าชัดเจน
  2. 4.2 สำหรับ Dance - ถ่ายเต็มตัว เห็นทั้งตัว ชัดเจน
  * ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมแต่งเสียง รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายทำ Clip วีดิโอ
 5. อัพโหลดคลิปวีดิโอความสามารถ 1-2 ประเภทลง Drive (เช่น Google drive, One drive เป็นต้น) เท่านั้น และตั้งแชร์เป็น “ทุกคนที่มีลิงก์”
  * ไม่อนุญาตให้ลง Youtube
 6. ตั้งค่าช่องทาง Social Media ที่ใช้กรอกข้อมูลให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางบริษัทฯ เข้าถึงได้ ประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565

การประกาศผล

 • บริษัทฯ จะประกาศผลให้ทราบส่วนตัวเป็นรายบุคคลผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ เพื่อให้มาออดิชั่นรอบต่อไปในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

APPLICATION DETAILS
2022 YG x YG’’MM AUDITION

QUALIFICATIONS

 1. Male/female born between 2003-2012. Any applicant who is under twenty (20) years of age must obtain prior consent from his/her parents or any other person who is authorized to exercise parental power over him.
 2. Applicants of any nationality are accepted.
 3. All applicants must not have already been signed to, or are under any contractual obligation with, any music company, label or agency.
 4. The eligibility of anyone (1) applicant is confined and linked to his/her unique national identification card number and/or passport number only (i.e., one identification number (i.e. either ID card or passport) per one application) (any fraud, if found out later, may result in a disqualification).

CATEGORY
Vocal, Rap, Dance

 1. Vocal – 1 minute maximum. No music genre limited, no instrumental.
 2. Rap – 1 minute maximum. No music genre limited, no instrumental.
 3. Dance – 1 minute maximum, no music genre limited.

SUBMISSION CRITERIA

 1. Apply on : www.ygmmofficial.com
 2. Complete an online application form by filling in your name, family name, date of birth, weight, height, contact details, etc. (in Thai or English)
 3. Attach your current straight-face photo (photoshopped or filtered photo is prohibited) (Light Makeup, No Hat or Glasses, No Colored Contact Lens)
 4. The video must be recorded in horizontal with sufficient lighting to see the applicant clearly throughout the video.
  1. 4.1 Vocal/Rap : Half-length, Face-focused
  2. 4.2 Dance : Full-length, Body-focused
  * Sound editing programs and filters are not allowed in the recording or production of the video.
 5. Upload your videos (1~2 categories) on Drive only (such as Google drive, One drive etc.) and set Share as “anyone with the link”.
  * Youtube link is not allowed.
 6. Applicant’s social media platforms should be set to "Public" such that YG"MM team can take into consideration.

APPLICATION PERIOD

 • Now – July 10, 2022.

RESULT ANNOUNCEMENT

 • The company will announce the results individually via the provided contact for the next audition round on July 28-29, 2022.
 • The decision of the selection committee is final
 • The company reserves the right to make changes without prior notice.