Th | En

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
การสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 10-20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2554) ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจาก พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
 2. ไม่จำกัดสัญชาติ (แต่หากผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการฝึกในประเทศไทย)
 3. ไม่มีติดสัญญาผูกพันกับค่ายเพลง, สังกัด หรือบุคคลใดๆ
 4. สามารถสมัครได้ 1 คนต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลข Passport (หากพบว่ามีการทุจริตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในภายหลัง)

ประเภทการสมัคร
Vocal, Rap, Dance

 1. Vocal, Rap – 1 ท่อน หรือ ไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง และต้องไม่มีดนตรีประกอบ
 2. Dance - ความยาว ไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง

วิธีการสมัคร

 1. สมัครผ่านทาง www.ygmmofficial.com
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน (ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ประวัติการศึกษา, ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น) เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 3. แนบรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่ผ่านการตกแต่งรูปใดๆ (ไม่แต่งหน้าเข้มจนเกินไป, ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา, ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สี)
 4. แนบ Link Clip แนะนำตัว (Upload ลง YouTube ตั้งค่าเป็น Unlisted)
  1. 4.1 คลิปวีดิโอแนะนำตัว (จำเป็นต้องมี)
  2. 4.2 คลิปวีดิโอแสดวงความสามารถ ร้อง, แร็ป, เต้น (เลือกได้ อย่างน้อย 1 ประเภท)​
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมแต่งเสียง รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายทำ Clip วีดิโอ
 6. ถ่ายทำ Clip วีดิโอ เป็นแนวนอนและโปรดให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อที่คณะกรรมการผู้ตัดสิน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  1. 6.1 สำหรับ Vocal/Rap - ถ่ายครึ่งตัว โฟกัสหน้าชัดเจน
  2. 6.2 สำหรับ Dance - ถ่ายเต็มตัว เห็นทั้งตัว ชัดเจน
 7. ตั้งค่าช่องทาง Social Media ที่ใช้กรอกข้อมูลให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางบริษัทฯเข้าถึงได้ ประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครในเว็บไซต์ www.ygmmofficial.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

การประกาศผล

 • บริษัทฯจะประกาศผลให้ทราบส่วนตัวเป็นรายบุคคลผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CONDITIONS AND QUALIFICATIONS

QUALIFICATIONS

 1. Eligible applicants can be either male or female with the age range of 10-20 years of age. (Born between 2001-2011). Any applicant who is under twenty (20) years of age must obtain prior consent from his/her parents or any other person who is authorized to exercise parental power over him/her.
 2. Applicants of any nationality are accepted (If the applicant passes the audition screen test, he/she must be able to receive the training in Thailand).
 3. All applicants must not have already been signed to, or are under any contractual obligation with, any music company, label or agency.
 4. The eligibility of anyone (1) applicant is confined and linked to his/her unique national identification card number and/or passport number only (i.e., one identification number (i.e. either ID card or passport) per one application) (any fraud, if found out later, may result in a disqualification).

CATEGORY
Vocal, Rap, Dance

 1. Vocal, Rap – 1 rhyme or 1.30 minutes maximum. No music genre limited, no instrumental.
 2. Dance – 1.30 minutes maximum, no music genre limited.

SUBMISSION CRITERIA

 1. Apply online at the website www.ygmmofficial.com.
 2. Complete an online application form by filling in your name, family name, date of birth, weight, height, educational background, contact details, etc. (in Thai or English)
 3. Attach your current straight-face photo (photoshopped or filtered photo is prohibited) (Light Makeup, No Hat or Glasses, No Colored Contact Lens)
 4. Attach link of your videos. (Upload on YouTube and set as "Unlisted")​
  1. 4.1 Self-introduction video (Required)​
  2. 4.2 Performance video - Vocal, Rap, Dance (At least 1 category)​
 5. Sound editing programs and filters are not allowed in the recording or production of the video.​
 6. The video must be recorded in horizontal with sufficient lighting to see the applicant clearly throughout the video.​
  1. 6.1 Vocal/Rap : Half-length, Face-focused​
  2. 6.2 Dance : Full-length, Body-focused
 7. Applicant’s social media platforms should be set to "Public" such that YG"MM team can take into consideration.

APPLICATION PERIOD

 • The online application will be open at our website www.ygmmoffical.com from now - October 31, 2021.

RESULT ANNOUNCEMENT

 • The company will announce the audition result privately through your contact details provided to us.
 • The decision of the selection committee is final
 • The company reserves the right to make changes without prior notice.